Chat with us, powered by LiveChat

”Kulturen sitter i väggarna”
”Kulturen bygger man från början”
”Kulturen visar vägen”
… listan kan göras lång.

Kultur kanske är uttjatat för några. Något nytt för andra. Livsviktigt för en del. Charlotte Dunhoff som grundat Profile Agency berättar att hon kom i kontakt med benämningen företagskultur för första gången när hon var 20 år och arbetade på PwC. Där fanns det uttalade värdeord som alla skulle ”leva efter” – iallafall ta del av och anamma lite från varje.

– Ordet kultur skvalpade sedan omedvetet i bakhuvudet några år – tills jag kom i kontakt med orden: värdeord / värderingar igen. Detta var när jag började arbeta inom talarbranschen och grundade Profile Agency, säger Charlotte Dunhoff.

Det finns så många duktiga talare som föreläser om värderingar, deras betydelse och hur man faktiskt arbetar fram en kultur som är bestående i en verksamhet. Inte bara några tomma ord.

Såklart Profile Agency skulle ha egna värdeord. Så Charlotte tog hjälp av ”värderingarnas rockstar” Mia Hultman för att arbeta fram Profile Agencys värderord: Enkelt, Elegant och Engagerat.

Enkelt
Profile Agency gör det enkelt att boka föreläsare & magiker. Struktur, snabb service och en jajamensan-mentalitet lägger grunden för det. Enkelt är inte simpelt för oss, det är: kraft, riktning och effektivitet.

Elegant
Allt Profile Agency gör, gör vi med en elegant touch. Elegant är det som skiljer oss från andra i branschen. Vi strävar alltid efter en känsla och upplevelse som förknippas med premium och elegans redan från start. Det är elegant med hög integritet och det har vi. 

Engagerat
För Profile Agency innebär att vara engagerad att ta saker på allvar och visa respekt, både för uppgiften man tagit sig an men också för sina kollegor och kunder. Engagemang är ett ställningstagande, som visar att jag vill vara med, jag vill bidra och tycker att det är viktigt.