fbpx

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är den information som anges i formuläret på hemsidan. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamål med insamlingen?

(Används kontaktuppgifterna på något sätt såsom att skicka ut nyhetsbrev eller annan marknadsföring exempelvis?)

Hur tar du del av, ändrar eller raderar den lagrade informationen?

Du har rätt att ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen om dig. Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Charlotte Dunhoff
072 315 94 02
charlotte@profileagency.se

Sveriges Profilagentur AB
559069-5531
111 61 Stockholm

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.